Utbildningar i hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning är en livsviktig kunskap som alla personer i samhället borde ha kunskap om. Möjligheten till utbildning ges framförallt hos företag som antingen köper in utbildningen eller utbildar egna instruktörer i hjärt-lungräddning.

Hjärt-lungräddning.se håller utbildningar i HLR för allmänhet och sjukvårdspersonal. Du kan enkelt begära en offert för HLR-utbildning på plats hos ditt företag här. 

Hjärt-lungräddning.se arrangerar även instruktörsutbildningar i HLR, perfekt om ni vill sköta utbildningen internt. Läs mer om hur du utbildar dig till HLR-instruktör här.

Leave a Reply

Close Menu