BRANDFARLIG.SE

BOKA UTBILDNING I BRANDFARLIGA ARBETEN

Välkommen till Checkit Health Care AB. Här kan du enkelt boka utbildning i Brandfarliga arbeten för att certifiera personal på ditt företag. En utbildning i Brandfarliga arbeten hjälper till att skapa goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och hjälper er att förebygga brandrelaterade skador på människa och egendom.

Utbildningen genomförs i moderna kurslokaler strax utanför Stockholms innerstad i Sickla, Nacka.

Tidsåtgång: 6,5 h.

Vi använder oss enbart av erfarna instruktörer med lång erfarenhet av utbildning.

Parkering finns i området. Mer information skickas ut i samband med bokning.

Allt kursmaterial får du på plats. Kursmaterialet ingår i utbildningens kursavgift.

Fika x 2 samt lunch ingår i kursavgiften.

Brandfarliga arbeten i Stockholm

Utbildningen är tänkt för personer, anställda eller entreprenörer som arbetar med moment där brand kan uppstå. Brandfarliga Arbeten är en modern utbildning framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Flera branscher har deltagit under utvecklingen av utbildningen för att få den anpassad efter olika arbetssituationer

Utbildningen uppfyller de krav som försäkringsbolagens har på personal som utför eller är ansvariga för arbeten som innebär risk för brand. Efter godkänd utbildning får deltagarna ett giltigt certifikat som uppfyller försäkringsbolagens villkor.

Utbildningen Brandfarliga arbeten är likställd med Brandskyddsföreningens utbildning, Heta arbeten.

Vilken målgrupp har utbildningen brandfarliga arbeten?

Kursen är avsedd för all personal som utför tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning. Exempelvis byggarbeten, takläggning, lödning, torkning, håltagning, asfaltläggning, kap- och/eller skärarbeten samt svetsning.

Utbildningen är även avsedd för dig som arbetar som beställare, brandvakt eller tillståndsansvarig.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna tillämpa kunskapen på sin arbetsplats och på så sätt kunna förebygga och upptäcka risker för brand i sitt arbete.

Prisinformation Brandfarliga arbeten

På plats hos oss ,pris

2200 kr
/ deltagare.

Avtalskunder ,pris

1900 kr
/ deltagare.

Önskar ni hålla en utbildning på plats hos er?

Behöver du fortfarande mer information?

kontakta oss här!

Vill du certifiera dig för att arbeta med heta arbeten? Då kan du enkelt boka en plats på utbildningen i brandfarliga arbeten hos hjärt-lungräddning.se. Certifiera dig i brandfarliga arbeten här.

Close Menu